Een conferentie of een workshop bijwonen …

Woon een conferentie bij in één van de twee collegezalen in de evenementenruimte, ontdek een tentoonstelling in de grote hal, neem deel aan een demonstratie.

Vind een aansluiting met andere actoren van de onderzoekswereld of van de socio-economische wereld om uw projecten te ontwikkelen.